Skutki upadłości konsumenckiej dla współmałżonka

W sytuacji pozostania we wspólności majątkowej odpowiedzialność za długi drugiego małżonka jest trochę bardziej niejednoznaczna. Wyróżniamy głównie trzy sytuacje, które mają znaczenie dla drugiego małżonka przy ogłaszaniu upadłości konsumenckiej. 1. Wspólne zaciągnięcie zobowiązań przez małżonków – zadłużenie jest spłacane ze wspólnego majątku małżonków oraz po równo z majątków osobistych.2. Zaciągnięcie zadłużeń w celu zaspokojenia potrzeb …

Skutki upadłości konsumenckiej dla współmałżonka Read More »