AgresLex

Skutki upadłości konsumenckiej dla współmałżonka

W sytuacji pozostania we wspólności majątkowej odpowiedzialność za długi drugiego małżonka jest trochę bardziej niejednoznaczna. Wyróżniamy głównie trzy sytuacje, które mają znaczenie dla drugiego małżonka przy ogłaszaniu upadłości konsumenckiej. 1. Wspólne zaciągnięcie zobowiązań przez małżonków – zadłużenie jest spłacane ze wspólnego majątku małżonków oraz po równo z majątków osobistych.2. Zaciągnięcie zadłużeń w celu zaspokojenia potrzeb …

Skutki upadłości konsumenckiej dla współmałżonka Read More »

Plan spłaty wierzycieli w upadłości konsumenckiej

Upadłość konsumencka po złożeniu wniosku składa się głównie z 2 etapów, pierwszym z nich jest spieniężenie majątku dłużnika, co ma na celu tzw. wstępną spłatę wierzycieli. Drugim etapem jest ustalenie planu spłaty wierzycieli. CZYM JEST PLAN SPŁATY? Plan spłaty to nic innego jak harmonogram spłat wierzycieli – upadły jest zobligowany do jego realizowania po tym jak …

Plan spłaty wierzycieli w upadłości konsumenckiej Read More »

Dlaczego upadłość jest lepsza niż egzekucja?

Celem upadłości konsumenckiej jest przede wszystkim oddłużenie – polega to na częściowej lub całkowitej redukcji długu. Natomiast postępowanie egzekucyjne to czynności zmierzające do zaspokojenia każdego wierzyciela z osobna. Kolejną różnicą jest to, że w przypadku upadłości, syndyk zbywając składniki masy upadłościowej stara się uzyskać jak najwyższą cenę. Komornik zazwyczaj dokonując sprzedaży majątku osoby zadłużonej może …

Dlaczego upadłość jest lepsza niż egzekucja? Read More »

Czego nie może robić windykator terenowy?

Na początku wyjaśnijmy kim jest windykator terenowy. Windykator terenowy to pracownik firmy windykacyjnej lub właściciel własnej działalności gospodarczej. Jego zadaniem jest podejmowanie działań, które powinny opierać się głównie na prowadzeniu negocjacji dotyczących warunków i terminu spłaty zadłużenia, informowaniu dłużnika o podejmowanych działaniach, kontaktowaniu się z dłużnikiem (m.in. mailowo, telefonicznie) w celu odzyskania należności. Podsumowując, windykator pełni …

Czego nie może robić windykator terenowy? Read More »