AgresLex

Skutki upadłości konsumenckiej dla współmałżonka

W sytuacji pozostania we wspólności majątkowej odpowiedzialność za długi drugiego małżonka jest trochę bardziej niejednoznaczna. Wyróżniamy głównie trzy sytuacje, które mają znaczenie dla drugiego małżonka przy ogłaszaniu upadłości konsumenckiej. 1. Wspólne zaciągnięcie zobowiązań przez małżonków – zadłużenie jest spłacane ze wspólnego majątku małżonków oraz po równo z majątków osobistych.2. Zaciągnięcie zadłużeń w celu zaspokojenia potrzeb …

Skutki upadłości konsumenckiej dla współmałżonka Read More »

Plan spłaty wierzycieli w upadłości konsumenckiej

Upadłość konsumencka po złożeniu wniosku składa się głównie z 2 etapów, pierwszym z nich jest spieniężenie majątku dłużnika, co ma na celu tzw. wstępną spłatę wierzycieli. Drugim etapem jest ustalenie planu spłaty wierzycieli. CZYM JEST PLAN SPŁATY? Plan spłaty to nic innego jak harmonogram spłat wierzycieli – upadły jest zobligowany do jego realizowania po tym jak …

Plan spłaty wierzycieli w upadłości konsumenckiej Read More »