Pomoc prawna

Obsługa prawna

Na co dzień w naszej kancelarii zajmujemy się rozwiązywaniem problemów prawnych naszych Klientów z całej Polski.
Pomagamy oszczędzić czas i pieniądze oraz zaprzęgamy paragrafy w celu wygrania sprawy.
Klienci cenią sobie nasze zaangażowanie wykraczające poza ramy tradycyjnej pomocy prawnej oraz elastyczną reakcję na zmieniające się realia.

Agres Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: 00-052 Warszawa, ul. Mazowiecka 11 lok. 49, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000461761, NIP 525-255-57-63, REGON 146671333, kapitał zakładowy w wysokości 100 000,00 PLN

+48 795 047 774

bok@agreslex.pl