Obsługa spółek

Posiadamy wieloletnie doświadczenie i wiedzę zdobywaną latami. Udzielimy profesjonalnego i prawnego wsparcia na każdym etapie działalności spółki. Pomagamy także przy obsłudze w zakresie dokumentacji oraz w innych kwestiach związanych ze spółkami.


Pomoc przy:

  • zakładaniu, rejestracji i przekształcaniu spółek
  • likwidacji oraz upadłości spółek
  • wszelkich sprawach związanych ze spółkami

Skontaktuj się z nami!

Agres Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: 00-052 Warszawa, ul. Mazowiecka 11 lok. 49, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000461761, NIP 525-255-57-63, REGON 146671333, kapitał zakładowy w wysokości 100 000,00 PLN

+48 795 047 774

bok@agreslex.pl