Oddłużanie

Bierzesz pożyczkę aby spłacić kolejne pożyczki?

Zmieniła się Twoja sytuacja finansowa, zdrowotna i ze względu na problemu nie dasz rady spłacić długu?

Wierzyciel wprowadził Cię w błąd?

Kilka lat spłacasz pożyczkę a dług się nie zmniejsza? Zawarta umowa była niekorzystna, koszty przewyższają wartość otrzymanej kwoty?

Jesteś nękany przez firmy windykacyjne i wierzycieli?

Jeśli na któreś z tych pytań odpowiedziałeś twierdząco, to jesteś w dobrym miejscu. Nie czekaj – napisz do nas, a pomożemy Ci wyjść z tej sytuacji. W razie niewypłacalności sporządzimy za Ciebie wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Każdy może skorzystać z naszej pomocy. Działamy na terenie całego kraju.

Agres Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: 00-052 Warszawa, ul. Mazowiecka 11 lok. 49, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000461761, NIP 525-255-57-63, REGON 146671333, kapitał zakładowy w wysokości 100 000,00 PLN

+48 795 047 774

bok@agreslex.pl