Odzyskiwanie pieniędzy z tytułu wcześniejszej spłaty

Pomożemy Ci odzyskać Twoje pieniądze.

Spłaciłeś kredyt konsumencki lub pożyczkę przed terminem określonym w umowie i chcesz odzyskać prowizję? Wydaje Ci się, że Twój wniosek był prawidłowy jednak nie przyznano zwrotu? Pomożemy Ci odzyskać Twoje pieniądze.

Jakie warunki musisz spełniać, aby ubiegać się o odzyskanie pieniędzy z tytułu wcześniej spłaty? Głównym warunkiem jest umowa z bankiem zawarta po 18 grudnia 2011 r. Pożyczona kwota nie może przekraczać 255.550,00 zł.
Jeśli powyższe zasady są spełnione, możesz starać się o zwrot odsetek.

Przekaż nam sprawę a zrobimy to profesjonalnie, za Ciebie.
Zgłoś się do nas. Jesteśmy do Twojej dyspozycji.
Wszystko możemy załatwić online – bez potrzeby wychodzenia z domu!
W przypadku braku zwrotu NIE PONOSZISZ KOSZTÓW! Możesz tylko zyskać!

Agres Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: 00-052 Warszawa, ul. Mazowiecka 11 lok. 49, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000461761, NIP 525-255-57-63, REGON 146671333, kapitał zakładowy w wysokości 100 000,00 PLN

+48 795 047 774

bok@agreslex.pl