Skutki upadłości konsumenckiej dla współmałżonka

Często nasi klienci zastanawiają się nad tym jak wygląda upadłość konsumencka w przypadku rozdzielczości majątkowej lub jej braku. Podpowiemy Wam!

Od dnia ślubu małżonkowie dysponują majątkiem wspólnym – o ile nie postanowiono inaczej. Wszystko, co małżonkowie nabędą po ślubie stanowi majątek wspólny. Oprócz majątku wspólnego oboje mogą posiadać majątek osobisty, w którego skład wchodzą dobra materialne zgromadzone przed ślubem. Zamiast wspólności majątkowej, małżonkowie mogą zdecydować się na rozdzielczość majątkową – w tej sytuacji intercyza powinna być podpisana u notariusza przed ślubem lub po, natomiast należy pamiętać, że rozdzielczość obowiązywać będzie dopiero od chwili jej podpisania.

W sytuacji pozostania we wspólności majątkowej odpowiedzialność za długi drugiego małżonka jest trochę bardziej niejednoznaczna. Wyróżniamy głównie trzy sytuacje, które mają znaczenie dla drugiego małżonka przy ogłaszaniu upadłości konsumenckiej.

1. Wspólne zaciągnięcie zobowiązań przez małżonków – zadłużenie jest spłacane ze wspólnego majątku małżonków oraz po równo z majątków osobistych.
2. Zaciągnięcie zadłużeń w celu zaspokojenia potrzeb rodzinnych przez jednego z małżonków – w tej sytuacji małżonkowie odpowiadają zbiorowo.
3. Zaciągnięcie zadłużeń przez jednego z małżonków, bez wiedzy drugiego – w tych okolicznościach istnieje szansa na to, aby do spłaty zadłużeń posłużył majątek osobisty małżonka, który zaciągnął długi.

Każdy z wariantów należy przeanalizować z prawnikiem, dzięki czemu poznamy przysługujące nam prawa oraz możliwości, na które jesteśmy w stanie się przygotować wcześniej – przed złożeniem wniosku o upadłość konsumencką.

Istotne jest to, że od momentu ogłoszenia upadłości konsumenckiej automatycznie powstaje między małżonkami rozdzielność majątkowa. Oczywiście dzieje się tak tylko w przypadku, jeżeli małżonkowie wcześniej nie ustanowili między sobą rozdzielności majątkowej. 

Jeśli posiadasz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z nami. Nasz doradca odpowie na Twoje pytania i rozwieje wszelkie wątpliwości!

Wstępna konsultacja jest bezpłatna.

 Nr. tel.: 795 047 774

 E-mail: bok@agreslex.pl

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *