Windykacja

Znalazłeś się w sytuacji, w której nieuczciwy kontrahent nie wywiązał się ze swojego zobowiązania?

Nie otrzymałeś zapłaty za swoje usługi lub faktury? Nasza Kancelaria pomoże Ci w odzyskaniu Twoich pieniędzy. Wieloletnie doświadczenie pozwala nam na szybkie i skuteczne odzyskiwanie należności.

Rozpoczęcie współpracy nie pociąga za sobą żadnych kosztów – płacisz za efekty.

Każdy może skorzystać z naszej pomocy. Działamy na terenie całego kraju.

Agres Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: 00-052 Warszawa, ul. Mazowiecka 11 lok. 49, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000461761, NIP 525-255-57-63, REGON 146671333, kapitał zakładowy w wysokości 100 000,00 PLN

+48 795 047 774

bok@agreslex.pl