Wygrane sprawy

Poniżej prezentujemy skany postanowień i wyroków z prowadzonych przez nas spraw. Jest to zaledwie mała cząstka tego, czym zajmujemy się na co dzień. W swoim działaniu kierujemy się głównie dobrem naszego klienta oraz etyką prawniczą. Jeśli chcesz uwolnić się od wierzycieli i pragniesz odzyskać płynność finansową, skorzystaj z naszej profesjonalnej pomocy. Działamy wieloetapowo i kompleksowo. Skontaktuj się z nami, przeanalizujemy Twoją sprawę i znajdziemy najlepsze rozwiązanie dla Ciebie.

Oto przykładowe sprawy, w których reprezentowani przez nas pozwani wygrali w sądzie:

Agres Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: 00-052 Warszawa, ul. Mazowiecka 11 lok. 49, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000461761, NIP 525-255-57-63, REGON 146671333, kapitał zakładowy w wysokości 100 000,00 PLN

+48 795 047 774

bok@agreslex.pl