Kontakt

Lokalizacja

ul. Konduktorska 34lok.4
15-711 Białystok, Polska

Nr Telefonu

+48 795 047 774

WhatsApp, Viber

+48 795 047 774

 

E-mail

Osoby indywidualne:

bok@agreslex.pl

 

Firmy:

kancelaria@agreslex.pl

Formularz kontaktowy

Dane firmy

Agres Capital Sp. z o.o.

ul. Mazowiecka 11/49, 00-052 Warszawa, Polska

NIP 5252555763

Nr rachunku

PL 26 1020 1332 0000 1202 1009 8202

Agres Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: 00-052 Warszawa, ul. Mazowiecka 11 lok. 49, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000461761, NIP 525-255-57-63, REGON 146671333, kapitał zakładowy w wysokości 100 000,00 PLN

+48 795 047 774

bok@agreslex.pl