• Uwolnienie się od wierzycieli
 • Niska kwota za wniosek
 • Plan spłaty
 • Bez działań windykacyjnych sądów oraz komornika
 • Pomoc prawna
 • Wnioski o restrukturyzację
 • Wnioski o zwrot z tytułu wcześniejszej sprawy
 • Skuteczne sprzeciwy
 • Powrót do płynności finansowej
 • Odzyskiwanie zaległości klientów prywatnych oraz firm
 • Prowadzenie sprawy wieloetapowo
 • Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
 • Profesjonalna i szybka pomoc
 • Redagowanie umów, regulaminów oraz innych dokumentów
 • sporządzanie pozwów
 • sporządzenie pism procesowych na każdym etapie sprawy

Agres Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: 00-052 Warszawa, ul. Mazowiecka 11 lok. 49, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000461761, NIP 525-255-57-63, REGON 146671333, kapitał zakładowy w wysokości 100 000,00 PLN

+48 795 047 774

bok@agreslex.pl