Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka ma na celu zredukowanie lub całkowite umorzenie zobowiązań osoby fizycznej, która jest niewypłacalna.

Na co dzień spotykamy osoby, które wpadły w pętlę zadłużenia i powoli tracą nadzieję na wyjście z ich sytuacji. Rozumiemy, jak trudne jest podjęcie walki kiedy codziennie nękają wierzyciele. Nasza Kancelaria powstała z myślą o wszystkich osobach, które są w trudnej sytuacji finansowej i nie widzą z niej wyjścia. Kancelarię AgresLex tworzą ludzie, pełni empatii i zrozumienia dla drugiego człowieka, chcący pomóc w przejściu każdego kolejnego etapu postępowania upadłościowego.

Aby ułatwić rozpoczęcie procesu upadłościowego, przygotowaliśmy ofertę bezpłatnej analizy sytuacji prawno-finansowej.

Każdy może skorzystać z naszej pomocy. Działamy na terenie całego kraju.

Agres Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: 00-052 Warszawa, ul. Mazowiecka 11 lok. 49, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000461761, NIP 525-255-57-63, REGON 146671333, kapitał zakładowy w wysokości 100 000,00 PLN

+48 795 047 774

bok@agreslex.pl