Dlaczego upadłość jest lepsza niż egzekucja?

Celem upadłości konsumenckiej jest przede wszystkim oddłużenie – polega to na częściowej lub całkowitej redukcji długu. Natomiast postępowanie egzekucyjne to czynności zmierzające do zaspokojenia każdego wierzyciela z osobna. Kolejną różnicą jest to, że w przypadku upadłości, syndyk zbywając składniki masy upadłościowej stara się uzyskać jak najwyższą cenę. Komornik zazwyczaj dokonując sprzedaży majątku osoby zadłużonej może …

Dlaczego upadłość jest lepsza niż egzekucja? Read More »